PROGRAM NAUCZANIA

– INDYWIDUALIZACJA PODCZAS ZAJĘĆ I DOSTOSOWYWANIE WARIANTU, STOPNIA TRUDNOŚCI ĆWICZEŃ, GIER I ZABAW DO WIEKU I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKA

– NAUCZANIE I ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ

– DOSKONALENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MOTORYCZNYCH: CHÓD, BIEG, CHÓD NA CZWORAKACH, TOCZENIE SIĘ, CZOŁGANIE, SKOKI, RZUT

– WPROWADZANIE ELEMENTÓW TECHNIKI POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH  MIĘDZY INNYMI: PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, RINGO, TENIS ZIEMNY, GIMNASTYKA, LA, FREESBIE

– CO MIESIĄC ZMIANA PRZEWODNIEJ DYSCYPLINY – ZMIANA SPRZĘTU

– ĆWICZENIA SENSORYCZNE

– ĆWICZENIA KOREKCYJNE, ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE, ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE

– ELEMENTY TAŃCA I RYTMIKI

– KSZTAŁTOWANIE POSTAW: KOLEŻŃSTWA, FAIR PLAY, WSPÓŁPRACY, SZACZUNKU DLA INNYCH, 

– WDRAŻANIE DO WSPÓŁPRACY, ĆWICZENIA W PARACH, TRÓJKACH ITD, GRY Z PODZIAŁEM NA DRUŻYNY

– WDRAŻANIE DO RYWALIZACJI

– TWORZENIE SPOŁECZNOŚCI AKADEMII, POCZUCIA STOWARZYSZENIE, PRZYNALEŻNOŚCI POPRZEZ OKRZYK GRUPOWY