Na tym etapie szkolenia powoli wprowadzane są elementy rywalizacji sportowej indywidualnej, ale również gier ruchowych w których istotna jest współpraca w ramach drużyny. Doskonalone są indywidualne zdolności motoryczne, oraz wprowadzane różne umiejętności techniczne z zakresu różnych dyscyplin sportowych. Podnosimy na wyższy poziom zdolności motoryczne, dużo uwagi poświęcamy koordynacji ruchowej.

Zajęcia odbywają się bez obecności rodzica na sali.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu.