PROGRAM SZKOLENIA:

– ZABAWY DOSTOSOWANE DO WIEKU I MOŻLIWOŚCI NAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW

– NAUCZANIE I ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ Z NACISKIEM NA INDYWIDUALNE UCZESTNICTWO

– BRAK RYWALIZACJI

– NASTAWIENIE NA USAMODZIELNIANIE

– POMOC TRENERA WSPIERAJĄCEGO W POPRAWNYM WYKONANIU ĆWICZEŃ

– DOSKONALENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MOTORYCZNYCH: CHÓD, BIEG, CHÓD NA CZWORAKACH, TOCZENIE SIĘ, CZOŁGANIE, SKOKI, RZUT

– WPROWADZANIE ELEMENTÓW TECHNIKI POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH  MIĘDZY INNYMI: PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, RINGO, TENIS ZIEMNY, GIMNASTYKA, LA, FREESBIE  

– CO MIESIĄC ZMIANA PRZEWODNIEJ DYSCYPLINY – ZMIANA SPRZĘTU

– ĆWICZENIA SENSORYCZNE

– ĆWICZENIA KOREKCYJNE, ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE, ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE

– ELEMENTY TAŃCA I RYTMIKI

– WPROWADZENIE DO PODSTAW TRENINGU – ROLA TRENERA, ZACHOWANIE WOBEC GWIZDKA, KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPORTOWYCH, PROSPOŁECZNYCH

– TWORZENIE SPOŁECZNOŚCI AKADEMII, POCZUCIA STOWARZYSZENIE, PRZYNALEŻNOŚCI POPRZEZ OKRZYK GRUPOWY