Co umożliwia aplikacja?

  1. Zgłaszanie nieobecności i umożliwia rezerwację miejsca w grupie do odrobienia zajęć.
  2. Kontrolowanie płatności.
  3.  Przeglądanie zdjęć z zajęć – po każdym treningu są dodawane.

Pierwsze logowanie:

  1. Po oddaniu podpisanego regulaminu otrzymają Państwo dostęp do aplikacji.
  2. Pierwsze logowanie odbywa się na  stronie https://sportsmanago.pl/parent-activate
  3. Wpisujemy adres e-mail, sprawdzamy skrzynkę  pocztową i postępujemy zgodnie z instrukcją: – klikamy w link.
  4. Kolejno otrzymają Państwo dane dostępowe w kolejnym mailu.
  5. Po zalogowaniu się sprawdzają Państwo dane dziecka