NASZE ZAŁOŻENIA:

  1. Możesz być kim zechcesz, ale musisz mieć podstawy.

Udział w zajęciach pozwoli dziecku na poznanie elementów różnych dyscyplin sportowych. Zbudują szeroką bazę umiejętności, dzięki, którym będzie mogło w wieku szkolnym wybrać specjalizację w obrębie ulubionej dyscypliny sportu i kontynuować swoją sportową przygodę w ramach treningów konkretnych sekcji i klubów sportowych.

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

 Aktywność fizyczna jest obok prawidłowego odżywiania bardzo ważnym filarem dbałości o zdrowie. Nasze zajęcia mają zachęcić do udziału w aktywności fizycznej, wyrobić prawidłowe nawyki i postawy, pokazać jak w bezpieczny sposób można aktywnie spędzać czas.

  1. Wychowujemy przez sport.

Uczestnicząc w zajęciach dziecko nauczy się współpracy w grupie, pozna zasadę fair play, szacunku dla przeciwnika i współzawodnika oraz sędziego. Sport uczy dyscypliny, punktualności, systematyczności, obowiązkowości, poszanowania sprzętu, dbałości o porządek i wiele innych ważnych cech i postaw.

4. Naucz mnie, a pokaże innym.

W dobie komputeryzacji i coraz większego wchodzenia dzieci w świat multimedialny, brakuje wzorców przekazywanych po prostu z starszych na młodszych. Dzieci wychodząc na podwórko nie wiedzą jak i w co się bawić, w co grać. Często po prostu nie chcę wychodzić. Relacje z rówieśnikami budowane są poprzez komunikatory internetowe i media społecznościowe. Brakuje tego, co było kiedyś – tłumy dzieci na trzepaku, boisku, biegających, grających w piłkę, podchody itd. Nasze zajęcia pokażą dzieciom zabawy i gry, które będą mogły same organizować na podwórku.

 

  1. Nie boję się, bo jesteś ze mną.*

Zajęcia będą przyjemnością dla dzieci jeśli będą się czuły pewnie i bezpiecznie. Nikt nie da swojemu dziecku większego poczucia bezpieczeństwa niż rodzic, dlatego. aby przełamać lęk adaptacyjny na początku zajęć do aktywnej zabawy zaprosimy również rodzica, tak aby stopniowo  wdrażać dziecko do samodzielności.* 

  1. Poproszę trochę biegania

Każde zdrowe dziecko posiada naturalną potrzebę ruchu i ekspresji.  Potrzeba ta jest jedną z naturalnych potrzeb młodego człowieka, oznacza to, że nie jest w stanie nad nią zapanować i musi ją nieustannie realizować, najczęściej bardzo spontanicznie. Nasze zajęcia stwarzają  bezpieczne warunki do spontanicznej zabawy I aktywności ruchowej, zaspakajają apetyt na ruch.

*( Jeżeli sytuacja związana z obostrzeniami dotyczącymi przeciwdziałania rozwojowi pandemii wirusa COVID-19 pozwoli) Dotyczy zajęć  „Rodzic z dzieckiem”