Świadomie i z premedytacją wybrałyśmy przedział wiekowy w którym pracujemy na naszych zajęciach. Dlaczego? Zobaczcie sami:

Po pierwsze jako już studentki na zajęciach z antropologii i nie tylko, pozyskałyśmy wiedzę na temat rozwoju motorycznego dzieci. Nowy – mały człowiek od narodzin, aż do uzyskania dojrzałości przechodzi przez tak zwane okresy rozwojowe szczegółowo opisane przez różnych autorów.

Zaczynając od okresu noworodkowego i niemowlęcego w 1 roku życia, okres poniemowlęcy do 3 roku życia, okres przedszkolny 3-7 rok życia, wczesnoszkolny 7-12 roku życia, okres dojrzewania, okres młodzieńczy, okres dojrzałości, okres starości.

Po drugie pracując jako trenerki siatkówki w sekcjach sportowych z dziećmi w wieku szkolnym zauważyłyśmy braki z jakimi przychodziły do nas dzieci rozpoczynające swoją przygodę z sportem oraz fakt, że przedszkolaki mają duże potrzeby i możliwości. Mówiąc o potrzebach mamy na myśli przede wszystkim ciekawość dziecka i potrzebę różnorodności. Myśląc w ten sposób chciałyśmy ją zaspokoić poprzez prowadzenie zajęć w sposób zmienny, ciekawy, pozwalający dzieciom na ciągłe odkrywanie czegoś nowego. Osiągamy to poprzez prowadzenie zajęć w oparciu o różne dyscypliny sportu, różny sprzęt, różnorodne formy i metody pracy.

To prowadzi do naszych zajęć 😉 

Wróćmy jeszcze do najważniejszego okresu rozwojowego, który nas interesuje najbardziej – wiek przedszkolny.

W okresie dzieciństwa patrząc pod kątem sportu, aktywności ruchowej są 2 bardzo ważne etapy nazywane złotym wiekiem motoryczności – gdzie najszybciej i najłatwiej możemy wspomagać rozwój cech motorycznych, ale i kształtować i uczyć nowych umiejętności, ruchów, a co przez to idzie techniki różnych dyscyplin sportowych. Jest to związane z rozwojem układu nerwowego małego człowieka.

Drugie apogeum złotego rozwoju wykorzystywane jest przez trenerów w klubach sportowych, jest to czas między 7-12 rokiem życia, wówczas dzieci udają się na testy naborowe na zajęcia treningowe z konkretnej dyscypliny sportu i tam wykorzystują zdobyte dobre nawyki, rozwinięte zdolności motoryczne, umiejętności techniczne z wcześniejszego czasu – którym to właśnie my zajmujemy się na naszych zajęciach.

U nas najważniejszym etapem dla naszej pracy jest pierwsze apogeum motoryczności – wiek przedszkolny! Dziecko rozwija się skokowo. Najszybsze zmiany w sprawności fizycznej zachodzą między 4 a 5 rokiem życia. Wówczas bardzo szybko uczy się wzorców ruchowych, płynnie opanowuje nowe umiejętności, plastycznie potrafi posługiwać się swoim ciałem. Następuje ogromny rozwój w zakresie motoryki – szybkości, siły, wytrzymałości, koordynacji oraz gibkości.

Umiejętności ruchowe nabyte w tym złotym okresie motoryczności zapisują się głęboko w pamięci mięśniowej. Wydobycie ich po kilku latach będzie dużo prostsze niż wyrobienie ich w wieku późniejszym. Pominięcie rozwoju ruchowego w wieku dziecka 5-6 lat będzie skutkowało dużo mniejszymi możliwościami w następnych latach, a pewnych umiejętności nie da się w ogóle przyswoić. Na tym etapie realizujemy gry i zabawy z elementami techniki – a nie uczymy techniki, tworzymy podwaliny pod szybsze opanowanie tych umiejętności w wieku późniejszym. Pokazujemy dzieciom prawidłową technikę, ale nie wymagamy w 100% idealnego odwzorowania – budujemy wzorzec. Część z naszych podopiecznych potrafi już odwzorować pokazany ruch w 100% część tylko w małym zakresie – ale już wie jak to powinno wygląda np. „kopanie piłki byle jak” my zastępujemy podaniem piłki wewnętrzną częścią stopy zwracając uwagę na ustawienie stopy. Wybieramy takie elementy techniki z poszczególnych dyscyplin, które na tym etapie dzieci są w stanie opanować.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnych form ruchu – zabawy biegowe, wyścigi, czworakowanie, pełzanie, wspinanie się po drabince, chwytanie, rzucanie i kopanie piłki, skakanie (na dwóch, na jednej nodze), pokonywanie przeszkód, ćwiczenia gimnastyczne, siłowanie poprzez przeciąganie, pchanie, ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, ćwiczenia sensoryczne, ćwiczenia rytmiczne do muzyki.

Atutem zwiększającym atrakcyjność naszych zajęć jest fakt, praca na nich podzielona jest na miesięczne bloki tematyczne – czyli przez 4-5 tygodni dzieci pracują na elementach jednej dyscypliny sportu po tym czasie następuje zmiana sprzętu i zmiana dyscypliny, co jest dodatkowym atutem – pokazać szeroką gamę możliwości w zakresie aktywności fizycznej, tak aby dziecko było w stanie podpowiedzieć rodzicowi jak formę sportu chciałoby kontynuować w wieku późniejszym już na konkretnej sekcji sportowej.

Zapraszamy na nasze zajęcia 🙂